CFRP Lamely a tkaniny

Jsou zesilovací systémy, používající se jako dodatečná externí lepená tahová výztuž. Použití je opravdu široké, neboť se aplikují na železobetonové, ocelové či dokonce dřevěné konstrukce. Používáme je k zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol a k zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.

p-n13883237492-cfrpp-n1391597270-scs-leon-16p-n1391597288-work4411201144636pm o