Pískování tryskání vodojemu Útěchov

ŽS Brno a.s.

1. ledna 2005
Sanace betonových konstrukcí