Pískování komory v objektu vodárny Kamenný vrch

1. ledna 2007
Sanace betonových konstrukcí