Otryskání záchytné jímky v areálu Deza a.s.

1. ledna 2007
Sanace betonových konstrukcí