Otryskání zábradelní zídky ul. Chodkova-Praha

1. ledna 2003
Sanace betonových konstrukcí