Otryskání vodních nádrží v areálu Vodáren Radčice

1. ledna 2002
Sanace betonových konstrukcí