Otryskání sil. propustků u obce Medovice

J&S Sanace