Otryskání sil. propustků u obce Medovice

J&S Sanace

1. ledna 2003
Sanace betonových konstrukcí