Otryskání říms Praha-Pankrác

1. ledna 2008
Sanace betonových konstrukcí