Otryskání opěrné zdi ulice Povltavská-Praha

Super-Kréte Czech s.r.o.

1. ledna 2004
Sanace betonových konstrukcí