Otryskání komory v objektu VDJ Týn-Třebíč

OHL ŽS, a.s.

1. ledna 2008
Sanace betonových konstrukcí