Otryskání kanalizační štoly ulice Tkalcovská-Brno

ŽS Brno a.s.