Otryskání kanalizační štoly ulice Tkalcovská-Brno

ŽS Brno a.s.

1. ledna 2005
Sanace betonových konstrukcí