Otryskání jímek v objektu úpravna vody Lednice

1. ledna 2007
Sanace betonových konstrukcí