Otryskání betonových ploch ČOV-Moravské Budějovice

IN Projekt Ostrava, s.r.o.

1. ledna 2005
Sanace betonových konstrukcí