Otryskání betonové ploch mostu D1-204 km

1. ledna 2008
Sanace betonových konstrukcí