Otryskání betonové jímky v objektu ČOV-Vrchlabí

Tupraco a.s.

1. ledna 2004
Sanace betonových konstrukcí