Očištění mostovky železničního mostu Praha Vysočany

1. ledna 2006
Sanace betonových konstrukcí