Očištění kameniva železničního mostu Vendolí Svitavy

1. ledna 2002
Sanace betonových konstrukcí