Očištění desky železničního mostu od izolace Dlouhá Třebová