Očištění desky železničního mostu od izolace Dlouhá Třebová

1. ledna 2002
Sanace betonových konstrukcí