Mostní provizoria II - BRIDGEMASTER

Mostní provizoria - oprava nefunkční epoxidové izolace. Aplikace přímopojížděné hydroizolace BRIDGEMASTER na bázi methakrylátu v tl. 10 mm.