Kosova Hora - statika rodinného domu

RD Kosova Hora - oprava trhlin novostavby RD - podinjektování poklesávajícých podlah, betonáž chybějících věnců,stažení domu předpínacími lany, sešití trhlin systémem HELIFIX, oprava fasády. Vlastní statický návrh