Sanace vlhkého zdiva

Působíme v oblastech preventivních i dodatečných izolací nových i starých staveb. Dokážeme eliminovat, jak jednoduchou zemní vlhkost, tak i tlakovou vodu. Používáme osvědčená standardní řešení, která se vyznačují rychlostí, a proto i hospodárností. Vedle standardu zajišťujeme také speciální řešení určená pro konkrétní budovu. Základem je vždy profesionální analýza stavu stavby. Obhlídku objektu s diagnostikou zdiva, návrh sanace a cenovou nabídku provádíme zdarma.

Technologie:

  • zarážené nerezové

  • podřezání zdiva s vloženou folií

  • injektáž

Izolace nerez deskami

Zarážení nerezových plechů je v současné době nejmodernějším a zároveň nejúčinnějším způsobem podřezání – izolace vlhkého zdiva. Ocelové vlnité nerez plechy jsou vráženy do zdiva vibračním zařízením. Plechy jsou k sobě spojovány ohyby, které jsou na delších stranách desky. Životnost izolace při této metodě je 90 až 140 let. Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození. Ložnou spáru zdiva, která je určena pro aplikaci nerezových izolačních desek, je třeba osekat pro snadnější vedení plechů alespoň z jedné strany. Jestliže to situace dovoluje, aplikujeme plechy do ložné spáry zdiva v úrovni podkladních betonů podlahy. V tomto případě používáme plechy o 5-7 cm delší pro snadné napojení vodorovných izolací podlah. Zůstává-li podlaha původní, aplikujeme izolační desky do první ložné spáry nad ni.

p-n14656759922-nerez-2p-n14656759911-nerez-1

Pevnost materiálu = cca 600-1300 Mpa Síla plechu = 1,5 mm Amplituda vlnění plechů = 5 mm Šířka plechů = 310, 375 mm Délka plechů = 110-1000 mm

Cena 1 m2 odizolovaného cihelného zdiva 3.300,- do 3.500,-Kč

zdivo 15 cm = 495-525 Kč/bm* zdivo 30 cm = 990-1050 Kč/bm* zdivo 45 cm = 1.485-1.575 Kč/bm* zdivo 60 cm = 1.980-2.100 Kč/bm*

*bm = běžný metr Cena je vždy závislá na množství zakázky, připravenosti a přístupnosti ke zdivu (obtížnosti).

Podřezání zdiva

podřezání se provádí u staveb s nežádoucí vzlínající vlhkostí. Cílem podřezání zdiva je vytvoření izolace fyzikální cestou. Vzlínající vlhkosti je do cesty vložena nepropustná bariéra tvořena speciální polyethylenovou folií. Použitím této izolační folie zaručíme objektu dlouhou životnost. Podřezávání cihlového zdiva provádíme stojní řetězovou pilou s dodatečným vložením hydroizolace.

p-n14656857641-image1p-n14656857642-image3p-n14656857653-podrezavanie-muriva6

Postup prací:

  • Strojní podřezání vlhkého zdiva, dokonalý způsob provedení dodatečné hydroizolace

  • Vložení polyetylenové folie (životnost dle výrobce až 100 let)

  • Provedení vyklínování polyetylenovými klíny

  • Tlakové vyplnění řezu cementovou injektáží, která podchycuje a zpevňuje zdivo

Cena 1 m2 odizolovaného cihelného zdiva od 1.750,- do 2.150,-Kč

zdivo 15 cm = 263-323 Kč/bm* zdivo 30 cm = 525-645 Kč/bm* zdivo 45 cm = 788-968 Kč/bm* zdivo 60 cm = 1.050-1.290 Kč/bm*

*bm = běžný metr Cena je vždy závislá na množství zakázky, připravenosti a přístupnosti ke zdivu (obtížnosti).

Utěsňujicí injektáž a injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti

Injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti vytváří ve zdivu horizontální clony. Ty se kombinují s dalšími opatřeními jako např. předcházející utěsnění vnějšími izolačními systémy a izolačními systémy zevnitř. Analýza stavu stavby určí polohu horizontálních clon a také stupeň provlhčení zdiva jakož i objem pórů jako základ pro rozhodnutí o výběru správné techniky postupu: gravitační, tlakové či krémové, s předsušením nebo bez.

Injektážní postup prostoupí zdivo. S tlakem nebo bez tlaku prosytí kapilární systém materiálu stavby, takže v průřezu zdiva vznikne souvislá nenasákavá vrstva. Pro utěsnění pronikající vody do konstrukce používáme silan/siloxanové, polyuretanové a epoxidové injektáže.

Injektáž působí spolehlivě již několik desetiletí. Naše praktických zkušeností s těmi i nejnáročnějšími objekty, často v oblasti ochrany památek, dokazují jeho trvanlivý účinek.

p-n14656869291-injektaz

Cena 1 m2 od 1.700,- do 2.150,-Kč

zdivo 15 cm = 255-323 Kč/bm zdivo 30 cm = 510-645 Kč/bm zdivo 45 cm = 765-968 Kč/bm zdivo 60 cm = 1.020-1.290 Kč/bm

*bm = běžný metr Cena je vždy závislá na množství zakázky, připravenosti a přístupnosti ke zdivu (obtížnosti).