Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek, STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek

Statika staveb

Naše společnost se stala díky stovkám úspěšných zakázek jednou z firem s vedoucím postavením na trhu statického zajištění, s kvalifikovanými vlastními techniky, kteří poskytují komplexní zákaznickou službu:


 • Statický posudek - služby autorizovaného statika
 • Stavební průzkum a projekt opravy
 • Kompletní konstrukční vyhodnocení situace s podrobným psaným posudkem
 • Pochopení a diagnoza příčiny problému a doporučení jeho řešení
 • Návrhy vlastními kvalifikovanými techniky
 • Vypracování cenové nabídky


Způsoby záchrany objektů před statickými poruchami

Opatření - technologií, které lze k záchraně staticky narušených staveb použít, je celá řada. Začněme jejich stručným výpisem.
 • Sepnutí objektu předpínacími lany
 • Kotvení kabelů (kotvení ocelových lan do masivních ocelových vzpěr)
 • Injektáže trhlin
 • Oprava a zesílení konstrukce stříkanými betony
 • Použití  mikropilot (podchycení konstrukce mikropiloty)
 • Použití nerezových výztužných drátů - systém HELIFIX
 • Podchycení a zesílení základů

 

Sepnutí objektu předpínacími lany

Jde o vůbec jednu z nejmodernějších technologií statického zajištění staveb. Veškerá lana jsou přitom skryta – zabudována do konstrukce budovy. Neruší tak exteriér ani interiér, prostě nejsou po dokončení prací vidět a jsou ukryta pod omítkou. Používají se 3 druhy předpínacích kabelů, které se liší svou protikorozní ochranou – holá ocelová lana vedená v trubkách a po svém napnutí se injektují cementem, předpínací lana v obalu z polyethylénu (kabely mají menší průměr, potřebujeme tedy i drážky a vrty menšího průměru), nebo dokonce lana v obalu z polyethylénu a s mazivem – je tak umožněn pohyb lana v obalu.

Mnohdy jde o jediný možný způsob, jak zachránit objekt před jeho demolicí. Předepnutím lan částečně nahradíme i chybějící železobtonové věnce, případně doplníme nedostatek výztuže. Můžeme tak ale také sanovat poruchy základů.

Kotvení ocelových lan do masivních ocelových vzpěr

Lana jsou kotvena do masivních ocelových opěr. Jejich tvar je vždy závislý na konstrukci, typu materiálu a také předpokládané napínací síle. Opěrné vzpěry, které roznášejí předpětí do konstrukce, jsou v konstrukci stavby opět skryté. Není tak jakkoli naopticky narušena fasáda. Kotvení (kompletní kotevní systém) je po svém napnutí injektováno cementem, čímž je zajištěna protikorozní ochrana.

Injektáže trhlin

Kromě výše zmíněných extrémních zásahů, vedoucích k záchraně objektů, se běžně provádějí injektáže trhlin, což je lacinější řešení a často dostatečně účinné. Ovšem výše uvedené sofistikovanější technologie zajistí aktivní zpevnění (sepnutí) konstrukce a okamžitě vnesou do stavby předpětí. Je tak navíc zajištěna účinnost zpevnění po celou životnost stavby. Vedle toho se injektáže používají nejen jako dostačující samostatné řešení, ale také jako řešení doplňkové a právě společně se sofistikovanějšími technologiemi

Jsme zástupci těchto firem pro Českou republiku:

STATIKASANACE.CZ Speciální stavební práce

© Copyright 2014 All Rights Reserved.