Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek, STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek

CFRP LAMELY A TKANINY

Jsou zesilovací systémy, používající se jako dodatečná externí lepená tahová výztuž. Použití je opravdu široké, neboť se aplikují na železobetonové, ocelové či dokonce dřevěné konstrukce. Používáme je k zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol a k zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.

CFRP Lamely a tkaninyJsme zástupci těchto firem pro Českou republiku:

STATIKASANACE.CZ Speciální stavební práce

© Copyright 2014 All Rights Reserved.